กาลามสูตรกับสื่อมวลชน = Kalamasutta and Journalist /

ผู้แต่ง
สุเมตร์ เทพโสภา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3144 ส822ก 2549
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฉ) 102 หน้า ; 30 ซม.