การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องหลักธรรมเพื่อภราดรภาพในพระพุทธศาสนาเถรวาท = An Analytical Study of Principles of Brotherhood in Theravada Buddhism /

ผู้แต่ง
กิจเขษม ไชยสุทธิเมธีกุล
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.315 ก636ก 2549
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ซ) 100 หน้า ; 30 ซม.