การพัฒนาองค์การและการวางแผน

ผู้แต่ง
ทินพันธุ์ นาคะตะ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
658 ท449ก 2541
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สมาคมรัฐศาสนศาสตร์นิด้า, 2541
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
159 หน้า