วัดสระเรียง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช /

Corporate Author
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ดีการพิมพ์, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1