พิเคราะห์วรรณคดีโดยวิถีประวัติศาสตร์ เล่ม 1 : เริ่มต้นยุคสุโขทัยถึงสิ้นยุคกรุงธนบุรี /

ผู้แต่ง
คมทวน คันธนู
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
เชียงใหม่ : มิ่งขวัญ, 2541
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1