ระบำขแมร์ /

ผู้แต่ง
เพชร ตุมกระวิล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
บุรีรัมย์ : วินัย, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1