พม่า : ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ /

ผู้แต่ง
บุญเทียม พลายชมภู
ภาษา
Thai
เลขเรียก
959.1 บ468พ 2548
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
292 หน้า : ภาพประกอบ