ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวรรณคดีไทย /

ผู้แต่ง
กตัญญู ชูชื่น
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1