การพูดภาษาเบสิค : หนังสือการทำงานคอมพิวเตอร์สำหรับผู้เริ่มต้น /

ผู้แต่ง
วิทูร โดษะนันทน์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2530
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1