เมืองไทยในปี 2560 : อนาคตเมืองไทยในสองทศวรรษหน้า /

ผู้แต่ง
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
303.49593 ก768ม 2539
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ซัคเซสมีเดีย, 2539
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
196 หน้า ; 21 ซม.