การท่องเที่ยวและการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว /

ผู้แต่ง
นิคม จารุมณี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2