การท่องเที่ยวและการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ผู้แต่ง
นิคม จารุมณี
ภาษา
Thai
เลขเรียก
910 น553ก 2544
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร โอเดียนสโตร์ 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
Physical description
300หน้า