การวิเคราะห์ในเชิงประวัตศาสตร์เรื่องการเมืองการปกครองในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยุ่หัว:พ.ศ.2411-2453

ผู้แต่ง
นันทนา กปิลกาญจน์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
959.3 น418ก 2538
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร โอเดียนสโตร์ 2538
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
140หน้า ภาพประกอบสี