จริตเขมร /

ผู้แต่ง
บุณณจันทร์ มุล
Corporate Author
ขุนหาญ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : เนชั่นบุ๊คส์, 2546
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1