บทพิจารณ์ว่าด้วยวรรณกรรมการเมืองและประวัติศาสตร์ /

ผู้แต่ง
สมบัติ จันทรวงศ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
895.91009 ส255บ 2540
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : คบไฟ, 2540
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
462 หน้า