พื้นฐานการวิจัย

ผู้แต่ง
ยุทธ ไกยวรรณ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
001.4 ย351พ 2545
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น, 2545
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 4
Physical description
299 หน้า : ตาราง ; 26 ซม.