การออกแบบและจัดการฐานข้อมูล /

ผู้แต่ง
โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
005.74 อ978ก 2546
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2546
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
313 หน้า : ภาพประกอบ