ภาวะผู้นำกับการบริหาร : ศึกษากรณีเจ้าสำนักเรียนพระปริยัติธรรม /

ผู้แต่ง
วิสิทธิ์ มะณี
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 352.39 ว786ภ 2549
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกริก, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(1-11) 279 หน้า ; 30 ซม.