การใช้ภาษาไทย /

ผู้แต่ง
กองเทพ เคลือบพณิชกุล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1