พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 /

Corporate Author
สำนักนายกรัฐมนตรี.
ภาษา
Thai
เลขเรียก
379 ส691พ 2542
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักนายกรัฐมนตรี, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
41 หน้า