ประชากรศึกษา /

ผู้แต่ง
ทัศนีย์ ทองสว่าง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
304.6 ท364ป 2544
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
184 หน้า