คู่มือนำเที่ยววัดพระพุทธบาท /

ผู้แต่ง
พระเทพปริยัติโมลี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พริ้นติ้ง, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1