วรรณคดีการเมืองเรื่องสามกรุง /

ผู้แต่ง
ยุพร แสงทักษิณ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มติชน, 2540
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2