พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2537 /

ผู้แต่ง
ธีรพล อรุณะกสิกร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, 2541
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1