42 นวัตกรรมทางธุรกิจ : ยุทธวิธีสู่ความเป็นเลิศเหนือคู่แข่ง /

ผู้แต่ง
พงษ์ ผาวิจิตร
ภาษา
Thai
เลขเรียก
658.04 พ147ส 2548
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : เนชั่นบุ๊คส์, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
191 หน้า : ตาราง