ขีววิทยาของเซลล์ /

ผู้แต่ง
ลัดดา เอกสมทราเมษฐ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
571.6 ล238ช 2547
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
264 หน้า : ภาพประกอบ