ประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยใหม่ ค.ศ.1453-1804 /

ผู้แต่ง
ทวีศักดิ์ ล้อมลิ้ม
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2