มายาโลกาภิวัตน์ /

ผู้แต่ง
ยุค ศรีอาริยะ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โครงการวิถีทรรศน์, 2541
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1