พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 /

ผู้แต่ง
นคร พจนวรพงษ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ฟิสิกซ์เซ็นเตอร์, 2546
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1