หลักการมัคคุเทศก์ /

ผู้แต่ง
วินัย ไชยทอง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
331.793 ว619ห 2547
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : บรรณกิจ, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
226 หน้า : ภาพประกอบ