10 ศิลปินแห่งชาติ /

ผู้แต่ง
วิบูลย์ ลี้สุวรรณ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2537
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1