ประวัติพระสาวก เล่ม 2 /

ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.30921 ป372 2542
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : คุรุสภาลาดพร้าว, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3
Physical description
104 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.