18 ชุมชนหัตถกรรม ภูมิปัญญาโบราณ กรุงเทพมหานคร /

ผู้แต่ง
อังคาร
ภาษา
Thai
เลขเรียก
745.5 อ493ส 2545
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : บรรณกิจ, 2545
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
55 หน้า : ภาพประกอบสี