ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ /

ผู้แต่ง
วินัย ไชยทอง
Corporate Author
กิตติเชษฐ สมใจ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
650 ว619ค 2547
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : บรรณกิจ, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
251 หน้า : ตาราง