พิจิตร

ผู้แต่ง
สมัย สุทธิธรรม
ภาษา
Thai
เลขเรียก
959.3 ส292พ 2542
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร โอเดียนสโตร์ 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
52หน้า ภาพประกอบสี