อ่างทอง /

ผู้แต่ง
สมัย สุทธิธรรม
ภาษา
Thai
เลขเรียก
959.3 ส292อ 2539
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร โอเดียนสโตร์ 2539
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
56หน้า ภาพประกอบสี