นครปฐม

ผู้แต่ง
สมัย สุทธิธรรม
ภาษา
Thai
เลขเรียก
959.3 ส292น 2539
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร โอเดียนสโตร์ 2539
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
52หน้า ภาพประกอบสี