ปทุมธานี /

ผู้แต่ง
สมัย สุทธิธรรม
ภาษา
Thai
เลขเรียก
959.3 ส292ป 2543
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
56 หน้า : ภาพประกอบสี