ร้อยเอ็ด /

ผู้แต่ง
สมัย สุทธิธรรม
ภาษา
Thai
เลขเรียก
959.3 ส292ร 2542
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
47 หน้า : ภาพประกอบสี