นครพนม /

ผู้แต่ง
สมัย สุทธิธรรม
ภาษา
Thai
เลขเรียก
959.3 ส292น 2539
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2539
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
60 หน้า : ภาพประกอบสี