กาญจนบุรี

ผู้แต่ง
สมัย สุทธิธรรม
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร โอเดียนสโตร์ 2539
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1