ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานสอบสวน : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = People's Satisfaction of the Police Investigation Service : A Case of the Mueang Chiang Mai Police Station, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
จำเริญ สุภาคำ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 363.23 จ374ค 2549
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ญ), 92หน้า ; 30 ซม.