ทัศนคติของประชาชนต่อบทบาทของคณะกรรมการการเลือกตั้ง : ศึกษาเฉพาะกรณีเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = People's Attitude Toward the Election Committee's Role:A Case Study of Tambon Don Kaew Administrative Organization,Mae Rim District, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
วัชรพงษ์ ทองสะอาด
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 320.84 ว378ท 2549
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ซ) 105 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.