กระบี่

ผู้แต่ง
สมัย สุทธิธรรม
ภาษา
Thai
เลขเรียก
959.3 ส292ก 2544
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร โอเดียนสโตร์ 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
56หน้า ภาพประกอบสี