การศึกษาวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐานตามแนวของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย /

ผู้แต่ง
อณิวัชร์ เพชรนรรัตน์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3122 อ179ก 2549
พิมพ์ลักษณ์
พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ณ) 195 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.