การบริหารราชการ /

ผู้แต่ง
สมาน รังสิโยกฤษฏ์
Corporate Author
สุธี สุทธิสมบูรณ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักงาน ก.พ., 2541
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 8