100 ปีแห่งการปฎิรูประบบราชการวิวัฒนาการของอำนาจรัฐและอำนาจการเมือง /

ผู้แต่ง
ชัยอนันต์ สมุทวณิช
ภาษา
Thai
เลขเรียก
320.9593 ช451ห 2541
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สถาบันนโยบายศึกษา, 2541
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3
Physical description
328 หน้า