แฟ้มคดีเด็ด /

ผู้แต่ง
ดอยล์, เซอร์อาเธอร์ โคแนน
Corporate Author
พิรุณรัตน์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3