การกลับมาของเชอร์ล็อก โฮล์มส์ = The Return of Sherlock Holmes /

ผู้แต่ง
ดอยล์, เซอร์อาเธอร์ โคแนน
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2545
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2