ที่พึ่งทางใจ /

ผู้แต่ง
สุทฺธิปภาโส ภิกขุ (พระอาจารย์ภาษิต)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ชินอักษรการพิมพ์, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 4