วารสารอักษรศาสตร์:วัฒนธรรมศึกษา

ผู้แต่ง
ศิลปากร,มหาวิทยาลัย
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร เคล็ดไทย 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1